top of page
Black and White Star in Circle

REGULAMIN

REGULAMIN PRZYJĘCIA GARDEROBY DO CZYSZCZENIA

1. Pralnia przyjmuje do prania chemicznego wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne (P) lub (A) wskazujące na sposób prania chemicznego.
Do prania wodnego przyjmujemy wyłącznie garderobę posiadającą oznaczenie .
Garderobę nie posiadającą wyżej wymienionych oznaczeń przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

2. Termin wykonania usługi czyszczenia - 24h , prania – do 5 dni roboczych.

3. Opłata za usługę pobierana jest z góry wg cennika pralni.

4. Pralnia nie odpowiada za:
- szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia odzieży,
- użyte przez producenta elementy garderoby tj. guziki, dodatki krawieckie, aplikacje nieodporne na zalecony przez niego proces prania dla danej rzeczy,
- uszkodzenia tkanin powstałe w trakcie czyszczenia z powodu ukrytych wad.

5. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby.

6. Odzież skórzana, kożuchy oraz futra prane są na odpowiedzialność Klienta.

7. W przypadku  zniszczenia lub zaginięcia  garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowić będzie kwota z dowodu zakupu (paragonu)  pomniejszona o stopień zużycia. W przypadku braku dowodu zakupu, odzież wysyłana będzie do rzeczoznawcy do spraw jakości  celem ustalenia jej wartości.

8. W przypadku nie odebrania odzieży w ciągu 20 dni od daty przyjęcia pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł. za każdy kolejny dzień. 

9. Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi.

10. Podstawą do odbioru odzieży jest paragon.

Regulamin: Regulamin
bottom of page